Melayari Kategori: "Akaun"

Akaun

Outsourcing Services

Outsourcing Services merupakan perkhidmatan menyalur keluar sebahagian fungsi syarikat/perniagaan kepada pihak ketiga. Perkhidmatan ini telah digunakan secara meluas pada masa kini samada untuk syarikat-syarikat besar mahupun kecil.
Lebih lanjut...