Tips Menjana Barcode Untuk Produk Anda

Barcode lazimnya digunakan sebagai identifikasi untuk sesuatu jenis produk. Setiap kod yang diletakkan akan membezakan produk tersebut dengan produk yang lain. Barcode berfungsi untuk memudahkan pengiraan stok keluar dan masuk kerana ia…

Formula Mengira Titik Pulang Modal

Biasanya setiap bulan anda pastinya akan ada sasaran jualan yang perlu dicapai sebelum anda mengetahui kedudukan jualan anda untung ataupun sebaliknya berdasarkan kos-kos yang dibelanjakan untuk pengeluaran dan penjualan produk. Teknik…

Panduan Pendaftaran Perniagaan

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PERNIAGAAN?  Perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk tred, perdagangan, pekerjaan, profesion, atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan, tetapi tidak meliputi apa-apa…